Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία επικαιροποίηση: Dec 09, 2022

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη δημοσίευση των πληροφοριών σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος σας προστατεύει. 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή και βελτίωση της υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, αποδέχεστε τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις με κεφαλαίο αρχικό γράμμα έχουν ορισμένα ορισμούς βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής απορρήτου: Λογαριασμός σημαίνει ένα μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για εσάς για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας ή σε μέρη της υπηρεσίας μας. Εταιρεία (αναφέρεται ως “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Μας” ή “Ημείς” στο κείμενο)

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

Λογαριασμός σημαίνει ένα μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για εσάς για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας ή σε μέρη της υπηρεσίας μας.

Εταιρεία (αναφερόμενη είτε ως “η Εταιρεία”, “εμείς”, “ημείς” ή “δικό μας” σε αυτήν την Συμφωνία) αναφέρεται στην Expert Pool – Βουλγαρία, καθηγ. Κηρ. Ποπόβ 18, γραφείο 2, Σόφια. Για τους σκοπούς του GDPR, η Εταιρεία είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων.

Cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή, τη συσκευή κινητού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας από έναν ιστότοπο. Περιλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο ανάμεσα στις πολλές του χρήσεις.

Χώρα αναφέρεται στη Βουλγαρία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, για τους σκοπούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο που μόνο ή ανάμεσα σε άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ψηφιακή ταμπλέτα.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρίσιμο ή προσδιορίσιμο άτομο. Για τις ανάγκες του GDPR, τα προσωπικά δεδομένα σημαίνουν οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται μαζί σας, όπως το όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακός αναγνωριστής ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική σας ταυτότητα.

Υπηρεσία αναφέρεται στον ιστότοπο.

Πάροχος υπηρεσιών αναφέρεται σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους της εταιρείας. Αναφέρεται σε εταιρείες τρίτων ή άτομα που απασχολούνται από την εταιρεία για να διευκολύνουν την παροχή της υπηρεσίας εκ μέρους της εταιρείας, να παρέχουν την υπηρεσία εκ μέρους της εταιρείας, να πραγματοποιούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή να βοηθήσουν την εταιρεία να αναλύσει πώς χρησιμοποιείται η υπηρεσία. Για τους σκοπούς του GDPR, οι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούνται επεξεργαστές δεδομένων.

Δεδομένα χρήσης αναφέρονται στα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της υπηρεσίας είτε από την υποδομή της υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Ιστοσελίδα αναφέρεται στην πρόκληση GoOutThere! Outdoor Challenge, προσβάσιμη από το http://www.gotoutdoors.eu.

Εσείς αναφέρεστε στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, όπως είναι εφαρμόσιμο.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), μπορείτε να αναφέρεστε ως Υποκείμενο Δεδομένων ή Χρήστης καθώς είστε ο άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε ή να σας αναγνωρίσουμε. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας.:

Δεδομένα Χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανήθηκε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο ανάμεσα στις πολλές του χρήσεις. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω κινητού τηλεφώνου, μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του τύπου της φορητής συσκευής που IP της φορητής συσκευής σας, του λειτουργικού συστήματος της φορητής συσκευής σας, του τύπου του φορητού προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, των μοναδικών αναγνωριστικών συσκευών και άλλων δεδομένων διάγνωσης.

Επίσης, μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει κάθε φορά που επισκέπτεστε την υπηρεσία μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να καταγράφουμε τη δραστηριότητα στην υπηρεσία μας και να αποθηκεύουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι beacons, tags και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Cookies ή Browser Cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να αρνηθεί όλα τα cookies ή να ενημερώνεστε όταν ένα cookie στέλνεται. Ωστόσο, αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μέρη της υπηρεσίας μας. Εκτός αν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνείται τα cookies, η υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies.
  • Flash Cookies. Ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας μας μπορεί να χρησιμοποιούν τοπικά αποθηκευμένα αντικείμενα (ή Flash Cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία μας. Οι Flash Cookies δεν διαχειρίζονται από τις ίδιες ρυθμίσεις περιήγησης όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Browser Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράψετε τα Flash Cookies, παρακαλούμε διαβάστε το “Πού μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσω ή να διαγράψω τα τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα;”. διαθέσιμο στην διεύθυνση https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
  • Στοιχεία ιστού (Web Beacons). Κάποια τμήματα της υπηρεσίας μας και τα email μας μπορεί να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία που ονομάζονται στοιχεία ιστού (επίσης γνωστά ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs) που επιτρέπουν στην εταιρεία, για παράδειγμα, να μετρήσει τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή άνοιξαν ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά του ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας ενός συγκεκριμένου τμήματος και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookies μπορούν να είναι “Μόνιμα” ή “Συνεδρίας”. Τα Μόνιμα cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα cookies Συνεδρίας διαγράφονται αμέσως μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies: Cookies από τον δημιουργό πολιτικής απορρήτου.

Χρησιμοποιούμε και Μόνιμα και Συνεδριακά cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

Απαραίτητα / Σημαντικά Cookies

Τύπος: Cookies Συνεδρίας

Διαχειριστής: Εμείς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου και για να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του. Βοηθούν στην επαλήθευση των χρηστών και στην αποτροπή απάτης στους λογαριασμούς των χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Πολιτική Cookies / Cookies Αποδοχής Ενημέρωσης

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Διαχειριστής: Εμείς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies αναγνωρίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στον ιστότοπο.

Λειτουργικά Αρχεία Cookies

Τύπος: Μόνιμα Αρχεία Cookies

Διαχειρίζεται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Στόχος αυτών των Cookies είναι να σας παρέχουν μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφεύγετε την επαναληπτική καταχώρηση των προτιμήσεων σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την παροχή και διατήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένου του παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Για τη διαχείριση του Λογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες για εσάς ως εγγεγραμμένο χρήστη.

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: την ανάπτυξη, τη συμμόρφωση και την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μαζί μας μέσω της Υπηρεσίας.

Επικοινωνία μαζί σας: Επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων αντίστοιχων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μέσω κινητής εφαρμογής σχετικά με ενημερώσεις ή πληροφοριακές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβαλλόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι αναγκαίο ή λογικό για την εφαρμογή τους.

Παροχή ειδήσεων, ειδικών προσφορών και γενικών πληροφοριών σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή έχετε ερωτηθεί για αυτά, εκτός αν έχετε αποφασίσει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Διαχείριση αιτημάτων σας: Να ανταποκρινόμαστε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας προς εμάς.

Για επιχειρηματικές μεταφορές: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε ή να διενεργήσουμε συγχώνευση, απόσχιση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταφορά ορισμένων ή όλων των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως εταιρεία σε λειτουργία είτε ως μέρος διαδικασίας χρεοκοπίας, αποκλεισμού, ή παρόμοιας διαδικασίας, στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε για τους χρήστες των υπηρεσιών μας είναι ανάμεσα στα μεταφερόμενα στοιχεία.

Για άλλους σκοπούς: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, αναγνώριση των τάσεων χρήσης, προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των προωθητικών μας καμπανιών και αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, προϊόντων, υπηρεσιών, μάρκετινγκ και της εμπειρίας σας

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες καταστάσεις:

• Με Πάροχους Υπηρεσιών: Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με Πάροχους Υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας και για την επικοινωνία μαζί σας.

Για επιχειρηματικές μεταφορές: Μπορούμε να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησής μας από μια άλλη εταιρεία.

Με θυγατρικές: Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις θυγατρικές εταιρείες μας, και σε αυτή την περίπτωση θα απαιτήσουμε από αυτές να τηρούν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι θυγατρικές περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία μας και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, εταιρείες συμφέροντος ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο μαζί μας.

• Με επιχειρηματικούς εταίρους: Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με επιχειρηματικούς εταίρους για να προσφέρουμε σε σας συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.

Με άλλους χρήστες: Όταν μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα ή αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες σε δημόσιους χώρους, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να εμφανιστούν σε όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημόσια έξω από αυτούς.

Με τη συγκατάθεσή σας: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

 

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, επεξεργάζονται στα λειτουργικά γραφεία της Εταιρείας και σε άλλες τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι εμπλεκόμενες μερικές στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από αυτούς της δικής σας δικαιοδοσίας.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και η υποβολή τέτοιων πληροφοριών από εσάς αποτελεί τη συναίνεσή σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας θα χειριστούν με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε μια οργάνωση ή χώρα, εκτός αν υπάρχουν επαρκείς ελέγχοι στη θέση τους συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών σας.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Επιχειρηματικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλακεί σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν. Θα σας ενημερώσουμε πριν από τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων και πριν αυτά υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

Επιβολή νόμου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να απαιτείται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή σε απόκριση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητικός φορέας).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύει καλή πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη:

• Για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

• Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας

• Αποτροπή ή έρευνα δυνητικών παραβιάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία

• Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού

• Προστασία από νομικές ευθύνες

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, αλλά θυμηθείτε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει GDPR

Μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Συγκατάθεση: Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Εκτέλεση συμβολαίου: Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με εσάς και/ή για οποιεσδήποτε προ-συμβατικές υποχρεώσεις της συμφωνίας.

• Νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

Βασικά συμφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.

• Σημαντικά συμφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των σημαντικών συμφερόντων σας ή των σημαντικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

• Δημόσιο συμφέρον: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται στο δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση της επίσημης εξουσίας που είναι ανατεθειμένη στην Εταιρεία.

Δικαιολογημένα συμφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των δικαιολογημένων συμφερόντων που εξασκεί η Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα χαρεί να βοηθήσει για να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο νομικό βάσιμο που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης, ή απαραίτητη για τη σύναψη συμβολής.

Τα δικαιωματά σου σύμφωνα με το GDPR

Η εταιρεία δεσμεύεται να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σου δεδομένων και να σου εγγυηθεί την άσκηση των δικαιωμάτων σου.

Έχεις το δικαίωμα, βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και του νόμου, εάν βρίσκεσαι εντός της ΕΕ:

  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Εάν είναι εφικτό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας μέσα από την ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό σας επιτρέπει επίσης να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατούμε για εσάς.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε για εσάς.
  • Αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασιζόμαστε σε έναν νόμιμο σκοπό ως νομική βάση για την επεξεργασία μας και υπάρχει κάτι σχετικό με τη δική σας συγκεκριμένη κατάσταση που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μας για αυτόν τον λόγο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ.
  • Αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει καλός λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους..
  • Αίτημα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων. Θα σας παρέχουμε, ή σε έναν τρίτο που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια δομημένη, κοινά αποδεκτή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τις αυτοματοποιημένες πληροφορίες που αρχικά παρασχέθηκαν από εσάς με τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή όταν χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας.
  • Ανάκληση της συγκατάθεσής σας.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της υπηρεσίας.

Ασκήστε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ασκήστε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης επικοινωνώντας μαζί μας. Σημειώστε ότι μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα. Εάν υποβάλετε αίτημα, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σε αρχή προστασίας δεδομένων για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (ΕΟΠ), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΟΠ.

Προστασία της Ιδιωτικότητας των Παιδιών

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε πρόσωπα κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από πρόσωπα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και είστε ενήμεροι ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν γίνουμε ενήμεροι ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, αναλαμβάνουμε μέτρα για την αφαίρεση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Εάν χρειαστεί να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας και η χώρα σας απαιτεί τη συγκατάθεση των γονέων, μπορεί να απαιτηθεί η συγκατάθεση των γονέων σας πριν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε έντονα να αναθεωρήσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε έλεγχο ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και/ή με ένα εμφανές ανακοινωτήριο στην Υπηρεσία μας πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

• Μέσω email: office@expertpool.bg